Фінансова грамотність

Розбудова економічної освіти

   29–30 вересня директор ліцею Надія Жуган взяла участь в обговоренні проблем формування фінансової грамотності учнів і розвитку економічної освіти у шкільному процесі України під час конференції в м. Києві на тему «Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді».

        У конференції взяло участь понад 70 учасників. Серед міжнародних гостей були представники Польщі та Франції.

     Директор ліцею представила виступ на тему «Турніри з економіки і фінансової грамотності як засіб формування лідерських якостей майбутніх економістів». Ознайомила учасників конференції із досвідом участі команд учнів ліцею у Всеукраїнських турнірах з економіки і фінансової грамотності, які є важливою формою економічної підготовки молоді, формування їх практичних навичок командної діяльності, націленості на результат та успішне вирішення поставлених завдань.

     Із проблемами та перспективами розвитку економічної освіти та фінансової грамотності в Україні ознайомила ректор Університету банківської справи Тамара Смовженко, а її колега, перший проректор Анжела Кузнєцова розповіла про моделі інтеграції фінансової освіти в національні шкільні програми і національні стандарти фінансової грамотності, зважаючи на міжнародний досвід.

     Навчання підприємництву в системі освіти Польщі представив ад’юнкт Академії спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської Ян Сікора.

    Найбільш активне обговорення у присутніх викликала проблема використання ІТ-технологій для забезпечення науково-навчальних досліджень у сфері економіки і фінансів, яку підняв завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики Академії фінансового управління Олександр Любіч.

    Підбиваючи підсумки конференції учасники погодилися, що подальша підтримка ініціатив щодо підвищення рівня фінансової обізнаності учнів потрібна на державному рівні, і що зазначений курс треба активно впроваджувати у шкільний процес. Під час навчання фінансовій грамотності необхідно забезпечити використання ІТ-технологій і науково узгодити трактування тезаурусу з проблем фінансової грамотності. Не менш важливими є подальші наукові розробки з піднятої проблеми (при цьому із залученням до цього процесу МАНівців) і моніторинги щодо визначення рівня фінансової грамотності учнів.

   Детальніше про конференцію на сайті Інституту модернізації змісту освіти України за посиланням -  http://www.imzo.gov.ua/2016/10/03/rozbudova-ekonomichnoyi-osviti-ta-formuvannya-osnov-finansovoyi-gramotnosti-uchnivskoyi-molodi/