Вступ до ліцею

Вступ до ліцею

Городищенський економічний ліцей оголошує набір учнів на 2017-2018 навчальний рік

       До ліцею зараховуються на конкурсній основі учні, які закінчили 7-й, 8 -й або 9 -й клас.

      Профілі навчання у нашому навчальному закладі:  економічний (поглиблене вивчення економіки і математики ) та правовий (поглиблено вивчається історія та правознавство).

    Зарахування учнів до 8 та 9 класу ліцею здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків, табеля успішності учня, а також копії свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка.

    До 10 класів ліцею зараховуються учні, які закінчили 9 клас загальноосвітньої школи та пройшли конкурсний відбір.

    Порядок конкурсного відбору визначається Міністерством освіти і науки України та Статутом навчального закладу.