Заходи, події

Ухвалюємо рішення

Увесь життєвий шлях складається з рішень та їх наслідків. Людина потрапляє в ситуацію вибору безліч разів протягом дня, місяця, року, життя. Є прості питання, над якими ми навіть не задумуємося, часто знаходимо відповідь автоматично. Є більш важливі питання, які потребують детального аналізу, тому що прийняте рішення буде мати вагомий вплив на подальше життя.

 Наприклад, від вибору закладу для навчання залежить подальша професія, місце роботи, достаток тощо. Усім зрозуміло, що й вибір партнера – це дуже відповідальна справа, яка потребує виваженості. Людина сама створює своє життя, і на цьому шляху їй час від часу трапляються своєрідні точки невизначеності, які необхідно подолати, тобто обрати один єдиний варіант.  

Неможливо з повною визначеністю заздалегідь передбачати наслідки ухваленого рішення, але труднощі виникають і  в ситуації вибору, адже зазвичай ми обмірковуємо причинно-наслідкові зв’язки якогось одного, максимум двох варіантів, ігноруючи інші, що зменшує вірогідність обрання найбільш правильного варіанта, непростим моментом є розуміння всіх можливих критеріїв вибору.  Люди часто починають радитися з рідними, друзями, знайомими, підсвідомо перекладаючи тягар відповідальності на інших.  Іноді  доводиться ухвалювати рішення не тільки за себе, але і за когось, що накладає додаткову відповідальність.  Непростим моментом є розуміння всіх можливих критеріїв вибору. 

В основі уміння ухвалювати рішення лежать твердження, наведені нижче.  

 ☺У мене як у вільної людини є право вибору.  

Вільною можна назвати ту людину, яка має можливість вибирати, як мінімум, з трьох варіантів дій, вчинків, поведінки, способу життя тощо.  

 ☺Я маю право знати варіанти, з яких можу обрати.  

Право вибору реалізоване в тому випадку, коли людина може ознайомитися з усіма без винятку варіантами. Ніхто не має права приховувати від людини той або інший варіант з будь-яких причин.  

☺Я можу зробити правильний вибір, спираючись на детальну інформацію щодо кожного варіанта.  

Правильний вибір можливий тоді, коли людина може детально проаналізувати кожний варіант, включаючи його позитивні й негативні наслідки. Не можна приховувати негативну інформацію. Людина повинна знати якомога більше – тільки максимально повна інформація та знання дозволяють зробити виважений вибір.  

  ☺Я роблю свій вибір самостійно. 

 Володіння вичерпною інформацією дозволяє людині самостійно зробити вибір, який саме для неї є оптимальним, виправданим, правильним. 

  ☺ Я несу особисту відповідальність за свій вибір. Принципова відмінність вільної відповідальної людини, яка зробила самостійний вибір з кількох можливих, полягає в тому, що вона готова нести особисту відповідальність за свій вибір і, у разі негативних або небажаних наслідків, за жодних обставин не перекладатиме цю відповідальність на інших. 

Ви зможете відпрацювати алгоритм ухвалення рішень, скористатися кількома дієвими методиками, які допоможуть вам навчитися приймати виважені рішення, дізнаєтеся про типи особистостей та їх поведінку при ухваленні рішень, ознайомившись із матеріалами  брошури «Змінюючи життя: ухвалюємо рішення», котру підготувала команда Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд «Благополуччя дітей» за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини:  

https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/IDP_book_decision.pdf