Семінари та конференції

Інноваційний простір НЗ

10 жовтня 2017 року на базі навчально-тренінгового центру STEM-освіти КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» відбувся науково-практичний семінар з теми «Інноваційні шляхи розвитку інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу»

для заступників директорів гімназій, ліцеїв, колегіумів, учасником якого стала заступник директора з навчально-виховної роботи Городищенського економічного ліцею Ж.І.Здоренко. 

Семінар розпочала ректор інституту, кандидат педагогічних наук Чепурна Н.М., яка звернулася до положень Концепції Нової української школи та зазначила,  що педагогіка партнерства та компетентнісний підхід потребують нового освітнього середовища. Таке середовище допомагають створити, зокрема, новітні інформаційно-комунікаційні технології, що підвищують ефективність роботи педагога, управління освітнім процесом та водночас уможливлюють індивідуальний підхід до навчання.

Виступ  Андрющенко Т.К., завідувача кафедри професійного розвитку педагогів, доктора педагогічних наук з проблеми «Моделювання інноваційного освітнього простору навчального закладу» ознайомив із алгоритмом створення моделі сучасного розвивального середовища для учнів, педагогів, батьків.

До розгляду питання «STEM-освіта як напрям модернізації шкільного розвивального середовища» долучилася завідувач навчально-тренінгового центру STEM-освіти, кандидат педагогічних наук Зоря Ю.М., яка проінформувала присутніх щодо діяльності центру, що направлена на поєднання міждисциплінарного і проектного підходу у навчанні, підготовку учнів до технологічних інновацій життя та підтримку інтересу до природничо-математичних і технічних дисциплін.

Із цифровою лабораторією «Енштейн» ознайомив учасників методист навчально-тренінгового центру STEM-освіти, кандидат технічних наук Ступак Д.О.. Присутні мали змогу на практиці ознайомитися з можливостями лабораторії.

Захоплюючим і пізнавальним моментом роботи семінару став практикум з використання робототехнічного конструктора Lego, який провів методист навчально-тренінгового центру Безпоясний Б.С.. Така форма проведення заняття дала змогу заступникам директорів з навчально-виховної роботи здобути досвід навчання через принцип «Навчання через дію» та в подальшій професійній діяльності спонукати учнів до вивчення основ програмування, математики та механіки, до розвитку просторового мислення, вироблення навичок роботи в команді.

Підсумки семінару відбулися у формі «Відкритого мікрофону», де кожен учасник семінару мав можливість висловити думку щодо ефективності впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Узагальненим висновком спільної думки є те, що  

що в умовах сьогодення ефективним принципом навчання є принцип «Навчання через дію», а це потребує від учителя постійного пошуку, цілеспрямованості і сучасного підходу до викладання навчальних предметів.