Конституція

Конституція

Конституція Ліцейної Республіки

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1. Ліцей є унітарна, суверенна, незалежна, правова держава з розвинутим демократизмом.

Стаття 2. Державною мовою в Ліцейній Республіці є українська мова. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 3. Людина, її життя, здоров’я, честь, гідність і безпека визнаються в Ліцейній Республіці найвищою цінністю..

Стаття 4. Ліцей є республікою.

Стаття 5. Державна влада поділяється на виконавчу, законодавчу і судову.

Стаття 6. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язковою. Цензура заборонена.

Стаття 7. Ліцеїст має право на те, щоб запропонована ним ідея була втілена в життя, якщо вона не абсурдна і підтримана Президентською Радою.

Стаття 8. Правовий кодекс Ліцейної Республіки ґрунтується на засадах відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВЯЗКИ

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 9. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 10. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними і не можуть бути скасовані.

Стаття 11. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості,  якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством.

 Стаття 12. Громадяни Ліцейної республіки мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Стаття 13. Ліцейна республіка гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Стаття 14. Кожен має право на повагу до його гідності.

Стаття 15. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість.

Стаття 16. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 17. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Стаття 18. Громадяни Ліцейної республіки мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації.

Стаття 19. Громадяни мають право збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

Стаття 20. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення (заяви) до органів державної влади Ліцейної республіки, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь на протязі двох днів.

Стаття 21. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 22. Кожен, хто працює має право на відпочинок.

Стаття 23. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Стаття 24. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком Суду Честі.

Стаття 25. Права і свободи людини і громадянина захищаються Судом Честі.

Стаття 26. Шанування державних символів є обов’язком громадянина Ліцейної республіки.

Стаття 27. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції Ліцейної республіки та законів Ліцейної республіки, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Стаття 28. Громадянам Ліцейної республіки дозволено робити все, що не заборонено законами.

Стаття 29. На території Ліцейної республіки діє Верховенство права.

 

РОЗДІЛ IIІ "ВИБОРИ"

Стаття 30. ПРЕЗИДЕНТОМ МАЄ ПРАВО бути кожен,

    * хто навчається у 9-11 класах;

    * хто має високий академічний рівень (не нижче 9 балів);

    * хто бере активну участь у житті ліцею та класу;

    * хто користується повагою серед товаришів та вчителів.

Стаття 31. КАНДИДАТ У ПРЕЗИДЕНТИ ЛІЦЕЮ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

  1. Продумати і скласти в тезовій формі Програму своєї президентської діяльності;
  2. Оформити листівку-представлення ( з фотокарткою та розповіддю про себе)
  3. Обрати довірену особу, яка представлятиме інтереси кандидата;
  4. Проводити активне агітування серед виборців;
  5. Бути чемним і тактовним з іншими кандидатами та виборцями.

 

Стаття 32. КАНДИДАТ У ПРЕЗИДЕНТИ ЛІЦЕЮ НЕ МАЄ ПРАВА:

застосовувати нечесні методи у передвиборчій кампанії (підкуповувати виборців, погрожувати та залякувати їх)

Стаття 33. ВИБОРЦІ ПОВИННІ:

    * з'явитися на виборчу дільницю у день виборів;

    * зробити свідомий самостійний вибір президента ліцею;

    * голосувати тільки за одного кандидата, (бюлетені з двома і більше відмітками вважаються недійсними);

    * бути чемними і тактовними один з одним і членами виборчої дільниці

Стаття 34. Президент та Президентська Рада обираються на один навчальний рік.

Стаття 35. Вибори президента проводяться не пізніше 20-го вересня кожного нового навчального року.

Стаття 36. Передвиборча кампанія розпочинається за два тижні до виборів.

Стаття 37. За день до виборів передвиборча кампанія припиняє свою роботу.

 

РОЗДІЛ ІV. "ПРЕЗИДЕНТСЬКА РАДА"

Стаття 38. Президентська Рада - виконавчий, законодавчий, що створюється для формування учнівського самоврядування.

Стаття 39. Депутати до Президентської Ради обираються президентом шляхом консультацій та обговорення кандидатур в учнівському та учительському колективах не пізніше 2-х тижнів після виборів президента ліцею.

Стаття 40. Президентська Рада працює упродовж усього навчального року, її засідання відбуваються у міру необхідності, але не менше 3 засідань у семестр.

Стаття 41. Президентська Рада складається із верхньої палати і нижньої.

Стаття 42. До верхньої палати Президентської Ради входять: 6 депутатів - відповідальних за структурні підрозділи Ради (сектор освіти, сектор внутрішніх справ, сектор зовнішніх справ, сектор культури та спорту, сектор "Прес-служба", сектор фінансів).

Стаття 43. Нижня палата Президентської Ради - старостат (6 старост).

Стаття 44. Президентська Рада обирається на один рік, але за статтею 33 президент може розпустити Верхню палату. Після розпуску повноваження Президентської Ради автоматично переходять на старостат.

Стаття 45. Після розпуску Президентської Ради обрання нових членів відбувається протягом місяця.

Стаття 46. Президентська Рада організовує роботу ліцейського самоврядування і керує роботою секторів.

Стаття 47. Президентська Рада за статтею 33 може зняти Президента . Для цього треба, щоб 1/2 депутатів і 1/2 старост проголосували "за". І якщо було прийняте рішення про зняття президента з його посади, то це рішення оскарженню не підлягає.

Стаття 48. Депутати та старости повинні постійно інформувати свої класи про рішення Президентської Ради і намічати конкретні заходи щодо їхнього виконання.

Стаття 49. Депутати є відповідальними за роботу секторів.

Стаття 50. Старости є відповідальними за підготовку і виконання класами доручень Президентської Ради.

Стаття 51. Робота Президентської Ради висвітлюється, в інформаційній системі ліцею.

РОЗЛІЛ V "ПРЕЗИДЕНТ"

Стаття 52. Президент є сполучною ланкою між учнівським та педагогічним колективами.

Стаття 53. Президент зобов'язаний бути присутнім на кожнім засіданні Президентської Ради (крім хвороби).

Стаття 54. Президент обирається на один навчальний рік, але внаслідок порушення ним Кодексу честі ліцеїста чи Конституції або незадовільного виконання своїх обов'язків Президентська Рада має право відсторонити його від посади, за статтею 26. Наступні вибори відбуваються через 1 місяць, а до цього обов'язки президента виконує віце-президент, обраний із членів Президентської Ради (верхньої і нижньої палат)

Стаття 55. Президент має право розпустити Президентську Раду, якщо вона не в змозі прийняти єдине рішення з винесеного на обговорення питання.

Стаття 56. Протоколи засідань Президентської Ради веде секретар, обраний із членів Ради. Він зобов'язаний контролювати відвідування депутатів і старост засідань Президентської Ради.

 

РОЗДІЛ VI "СИМВОЛИ ЛІЦЕЮ"

Стаття 57. Символами ліцею є Герб, Прапор і Гімн.

Стаття 58. Прапором Ліцейної Республіки є стяг із двох рівновеликих косих смуг зеленого та червоного кольорів, розділених косою білою смугою, яка опускається вправо.

Стаття 59. Гербом Ліцейної Республіки є стилізований чотирьохчастний щит,  який складається з двох полів зеленого та червоного кольорів, вертикального пера, обгорнутого папірусом на синьому тлі. Над щитом розташована академічна шапка. Під щитом на жовтій стрічці знаходиться ліцейне гасло: «Сила –  в єдності».

Стаття 60. Гімн Ліцейної Республіки: «У маленькому містечку Городищі…» на слова Мельник Катерини, випускниці 2006 року.