Наукове товариство "ТЕМП"

Наукове товариство "ТЕМП"

Наукове ліцейне товариство – одна із форм залучення ліцеїстів до науково-дослідної роботи. Це творче об'єднання ліцеїстів, яке забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності у галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

Мета:

Формування інтелектуального співтовариства з власними традиціями.

Створення умов, що сприяють виявленню, розкриттю і стимулюванню інтересів та нахилів учнів до науково-пошукової діяльності.

Формування усвідомленого сприйняття науки як однієї з найбільших цінностей сучасної цивілізації.

Задоволення потреб ліцеїстів у пізнавальній, комунікативній, фізичній, естетичній, творчій діяльності.

Розвиток навичок уміння працювати в команді.

Розвиток пізнавально-пошукової активності.

Організація і проведення науково-дослідної роботи.

Склад наукової ради: голова ради, учні, вчителі.

Завдання Ради наукового ліцейного товариства:

Об' єднати учнів, що прагнуть досягти високих результатів.

Організувати та аналізувати результати пошукової діяльності ліцеїстів.

Забезпечити  з в’язок учнівського та педагогічного колективів.

         Учні ліцею вступають у товариство на підставі особистого бажання й рекомендації вчителя. Раду товариства налічує 18 членів строком на 1 рік на чолі з головою Ради. Кожен учень ліцею обирає тему для індивідуальної дослідної роботи, керуючись своїми пізнавальними інтересами й можливостями, а також порадами-рекомендаціями  учителів - наукових керівників.

Консультанти з роботи над науковим дослідженням  ліцейні вчителі.

 Що входить в обов 'язки консультантів:

 • підготовка програм для індивідуальної діяльності учнів, включаючи опис цілого процесу навчання в творчій групі (для наукових керівників);
 • надання учням допомоги у виборі індивідуальної дослідної теми;
 • надання учням допомоги у доборі літератури та складанні плану роботи над дослідженням.

Форми діяльності НЛТ:  

 • Науково-дослідницька діяльність у секціях МАН
 • Олімпіади з базових дисциплін
 • Інтелектуальні ігри
 • Інтернет - олімпіади
 • Конкурси
 • Науково-практичні конференції
 • Турнір юних економістів
 • Конкурс “Учень року”
 • Фестивалі
 • Організація і проведення предметних тижнів

        За підсумками науково-дослідної роботи учні представляють творчі звіти за конкретний період часу. Форми творчих звітів можуть бути різноманітними: реферат; проект; звіт про експеримент; модель, макет; розробка тематичної екскурсії; створення портфоліо; комп'ютерні програми; наукові роботи; фільми.