Заходи, події

Діяльність психологічної служби ліцею

Протягом 2020-2021 року у Городищенському економічному ліцеї діяльність психологічної служби була зосереджена на оптимізації освітнього процесу, збереженні психічного здоров'я дітей, сприянні їх особистісному розвиткові та реалізовувалась у таких напрямах: 

профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, вивчення соціальної ситуації та факторів ризику, профілактика конфліктів та боулінгу в учнівському середовищі, стресових і пост-стресових станів учасників освітнього процесу, сприяння створенню безпечного освітнього середовища;

- психологічна просвіта школярів, розвиток їх психологічної компетентності: інформаційно-просвітницькі заняття, тренінги, практикуми, факультативні курси з психології, в т.ч. участь у реалізації профілактичних програм, психологічне консультування здобувачів освіти; 

- психологічне забезпечення професійної діяльності вчителя, розвиток психологічної компетентності та професійної рефлексії педагогів; 

- сприяння розвитку психологічної грамотності батьків. 

Важливим напрямком роботи практичного психолога було вивчення психологічної адаптації учнів до умов навчання у ліцеї, що включало процесуальну діагностику, включене спостереження за навчальною діяльністю учнів, соціограмний аналіз колективу, що включав вивчення офіційного і неофіційного статусу учнів та  характеристику класу. Проведено скринінгове дослідження безпечності освітнього середовища, у якому взяли участь 78 ліцеїстів та 25 батьків.  

Найбільш представлена тематика   звернень до практичного психолога за даний рік : 

- з боку батьків: «Супровід  адаптації дитини у закладі»  (емоційно-когнітивна та поведінкова складові,  конфліктні стосунки у групі однолітків тощо), «Вікові та індивідуальні особливості розвитку», «Взаємовідносини в системі «батьки-діти»; 

- з боку педагогів: «Розвиток просоціальних здібностей особистості (розвиток емоційної грамотності, рефлексії, емпатії, копінг-стратегій, стимулювання мотивації до навчання, індивідуальні особливості розвитку, тощо»; 

-з боку учнів: «Стосунки у групах (формальних/неформальних, в т.ч. взаємини у родинах, особистісно-значиме спілкування) статус, прийняття), « Самопізнання,  розвиток власних здібностей і компетенцій», «Конфліктна взаємодія». 

Протягом року учні працювали над дослідженням індивідуальних особливостей, вдосконалювали власні поведінкові моделі, вчилися взаємодіяти к команді, вирішувати конфлікти та інші складні життєві ситуації, вдосконалювали навички комунікації, вчилися бачити альтернативи, досягати цілей та консенсусів. Оскільки конфлікти є частиною щоденного життя, ми прагнули  їх  розглядати  не як негативне явище, а радше як різницю інтересів людей, свідчення потреби змін. Тому підготуватися до відкритого діалогу,  спонукати учасників до обговорення, пошуку порозуміння чи компромісу замість жорстокості – одне із важливих завдань, яке ми прагнули вирішити на факультативних заняттях з курсу «Основи психологічної культури особистості» та позакласних заходах. Цікавий досвід учні і педагоги отримали, взявши участь у “Хеппі челенджі”. Це були  чотири тижні цікавих та творчих активностей, спрямованих на зміцнення психічного здоров’я учнів і вчителів, та покращення емоційної атмосфери в школі. Учні створювали арт-проєкти, покликані надихнути людей висловлювати свої емоції та бути уважнішими до емоцій інших, здійснювали активності для громади, знайомилися із арт-практиками.  

На прикладі ділової гри «Гайки» досліджували соціальні дилеми із двома  і більше учасниками, коли  безпосередні інтереси індивідууму протиставлені груповому благополуччю та переконалися, як тісно пов’язані екологічні проблеми з психологічними, а також наскільки значимий для екології людський фактор. Про безпечну поведінку у сучасному світі  та протидію торгівлі людьми ознайомилися на прикладі гри «Рожеві окуляри». А ще розвивали  стресостійкість, досліджували копінг- стратегії особистості, знайомилися з основами тайм-менеджменту,  вчилися сприймати зовнішнє незалежне оцінювання як поштовх до саморозвитку.