Суспільно-гуманітарного циклу

Суспільно-гуманітарного циклу

Національно-патріотичне виховання

       

        Національно-патріотичне виховання є одним із найважливіших напрямів виховної роботи в сучасному освітньому просторі. Колектив Городищенського економічного ліцею накопичив великий досвід роботи щодо патріотичного виховання підростаючого покоління.

       Ключову роль у цій роботі посідає підготовка і проведення тематичних позакласних заходів,  які дають можливість поглибити і розширити отримані на уроках знання, використати інноваційні технології у навчально-виховному процесі, вдосконалити організаційні якості вчителів, розширити світогляд учнів, розвинути їхні творчі здібності, самостійність, естетичний смак. Після проведення виховних заходів на патріотичну тематику в учнів активізується пізнавальна діяльність, зростає інтерес до вивчення українознавчих предметів, посилюється потреба дієво реалізовувати активну громадянську позицію.

        Проведення сучасних виховних заходів вимагає доцільного поєднання традиційних та інноваційних підходів до національно-патріотичного виховання.  Масштабні виховні заходи  – це результат спільної творчої праці вчителів і учнів, сплеск фантазії та емоцій, найкращий засіб активізації пізнавальної активності та патріотичних почуттів учнів. Сьогодні у методиці проведення позакласних заходів існує безліч форм і методів, які допомагають урізноманітнити роботу вчителя. Вони створюють можливість широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій, досягнень сучасної української культури, інформаційного потенціалу мережі Інтернет. Прикрашається фойє, у якому влаштовуються інформаційно-ілюстративні виставки. Панує піднесений настрій.

       Колектив Городищенського економічного ліцею неухильно дотримується ряду принципів національно-патріотичного виховання:

  • неперервність та послідовність патріотичного виховання;
  • тісний взаємозв’язок класно-урочної та позакласної роботи;
  • поєднання інноваційних та традиційних форм і методів національно-патріотичного виховання;
  • проведення як інтерактивних заходів, так і заходів, побудованих за визначеним сценарієм;
  • залучення громадськості до виховної роботи ліцею;
  • насичення патріотичним духом всієї роботи навчального закладу;
  • висвітлення проведеної роботи в засобах масової інформації.

Національно-патріотичне виховання є системною роботою, оскільки відповідає календарю знаменних дат України. Проведення відкритих виховних заходів та тематичних уроків відповідно до усталеного щомісячного циклу визначних подій української історії здійснюється відповідно до річного Календаря відкритих заходів національно-патріотичного виховання.

РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  СПРЯМУВАННЯ