Конкурс на посаду директора

Конкурс на посаду директора

Сектор освіти Городищенської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади директора Городищенського економічного ліцею   Городищенської районної ради Черкаської області, який знаходиться за адресою: вул. В.Мономаха,3 м.Городище   Городищенський  район  Черкаська область, 19502.

    Оголошення   про проведення конкурсу  на заміщення вакантної  посади

директора Городищенського економічного ліцею   

Городищенської районної ради Черкаської області


Найменування посади та умови праці

Директор закладу загальної середньої освіти 

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України: від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 19.05.1999 №859  «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»; наказу МОН України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти

 

Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний та психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання

 Особа, яка  претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, особисто подає такі документи:

-     письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-      автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-     копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-     копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-     копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

-      довідку про відсутність судимості;

-      мотиваційний лист, складений у довільній формі;

-  перспективний план (програму) розвитку закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо;

- інші документи, які можуть підтверджувати  професійні та моральні якості.

Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Прийом документів здійснюється у секторі освіти Городищенської районної державної адміністрації  Черкаської області з  01.09.2020 року по  25.09.2020 до 16.00 год. за адресою: вул. Миру, 60/2 м.Городище Городищенського району Черкаської області, 19502.

Дата та місце проведення конкурсного відбору

30.09.2020 року о 10.00 год. в приміщенні  сектора освіти Городищенської районної державної адміністрації  Черкаської області вул. Миру, 60/2 м.Городище Городищенського району Черкаської області, 19502.

Етапи проведення  конкурсного відбору

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

-  прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

-  допуск кандидатів до участі в конкурсному відборі;

- у разі потреби ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування;

- проведення конкурсного відбору: вивчення конкурсною комісією  мотиваційного листа, перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р; публічна  та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти; співбесіда з конкурсною комісією;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

Прізвище, ім’я та по батькові, контакти осіб, які надають додаткову інформацію  з питань проведення конкурсу

 Жовталюк Наталія Петрівна

тел. 2-00-47

 Виговська Оксана В’ячеславівна

тел. 2-01-58

 

Умови призначення

Трудовий договір (контракт) укладається строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора закладу загальної середньої освіти вперше)