Інноваційні школи Черкащини

МАтеріали до друку

  Матеріали щодо модернізації ліцею та модель інноваційного розвитку Городищенського економічного ліцею на 2017-2020 роки рекомендовано до друку у журналі «Рідна школа».

  У рамках реалізації цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини», затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 07.10.2016 № 9-2/VІІ, на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 10 – 11 квітня 2017 року відбувся Громадський захист перспективних моделей і програм інноваційного розвитку шкіл-учасниць Програми.

У своїх виступах, що супроводжувались мультимедійними презентаціями, директори шкіл висвітлили оригінальність моделі та творчої назви свого навчального закладу, чітко окреслили мету, завдання та особливості освітньої діяльності згідно з обраною моделлю, а також обґрунтували необхідність подальших інноваційних змін.

Оргкомітет реалізації цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини», у складі якого – спеціалісти Управління освіти і науки облдержадміністрації, науковці КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», спеціалісти органів управління освітою райдержадміністрацій, міськвиконкомів, територіальних громад, а також представники громадських організацій, які здійснюють свою діяльність у сфері децентралізації освітньої діяльності, – за рейтинговою системою оцінив якість представлених на захист моделей і програм розвитку інноваційних шкіл Черкащини та рекомендував їх до друку у всеукраїнському науково-педагогічному журналі «Рідна школа».

Попереду – кропітка робота педагогічних колективів інноваційних шкіл Черкаської області щодо створення організаційних, науково-методичних, кадрових та матеріально-технічних умов для оптимізації процесу упровадження інновацій в освітній процес з урахуванням сучасних світових тенденцій, підвищення ефективності та якості освіти.