Інноваційні школи Черкащини

Захист моделі ліцею

  Моделі інноваційного розвитку представили керівники навчальних закладів, що пройшли відбір на участь у програмі «Інноваційні школи Черкащини» (http://oipopp.ed-sp.net/node/20435)

    10-11 квітня на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» розпочався громадський захист перспективних моделей інноваційного розвитку шкіл-учасниць цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини».
В означеній програмі максимально враховано суспільні потреби населення області щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі педагогічних новацій. Основною метою створення таких шкіл є формування на їхній базі ефективних центрів упровадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду, підвищення професійної майстерності різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів.
    Під час представлення перспективних моделей керівники шкіл означили місію, мету діяльності, основні завдання та концептуальну модель новітнього навчального закладу, що має діяти у форматі інноваційної школи.
Водночас директори шкіл розповіли про надбання та досягнення своїх навчальних закладів, що стало передумовою для їхньої участі в означеному цільовому проект. Було зважено ризики та потенціал реорганізації навчальних закладів у інноваційні.
Осучаснення навчально-виховного процесу, відмова від авторитаризму, створення лідерського середовища, використання STEM-технологій, багатовекторне компетентнісне навчання, створення якісного розвивального середовища – серед тез доповідачів.
- Діти очікують від нас змін і нашим завданням є створити такі якісно нові умови для навчання, коли дітям буде цікаво навчатися,а педагоги матимуть стимул для підвищення своєї кваліфікації, - зазначають учасники захисту щодо основного завдання реалізації проекту.
    За результатами проведення громадського захисту матеріали про діяльність означених шкіл будуть розміщені в журналі «Рідна школа», черговий номер якого буде присвячено інноваційним школам ЧеркащинСьогодні 11 квітня керівники навчальних закладів продовжили участь у громадському захисті перспективних моделей інноваційного розвитку навчальних закладів, що беруть участь в цільовій обласній програмі «Інноваційні школи Черкащини».
У виступах керівників шкіл-учасниць проекту серед перспективних напрямків діяльності було названо співпрацю з вищою школою, міжнародне співробітництво та участь у різноманітних проектах; упровадження інклюзивної освіти, дистанційного навчання, що забезпечить право дітей усіх категорій на рівний доступ до якісної освіти.
   Формування цілісної, всебічно розвиненої особистості патріота, інноватора, здатного вносити позитивні зміни в оточуючий світ було названо серед пріоритетів діяльності інноваційних шкіл.
   Також директори навчальних закладів поділилися власними сподіваннями щодо реалізації проекту: «Участь у проекті «Інноваційні школи Черкащини» забезпечить умови для створення гнучкої, мобільної, конкурентоздатної школи у рамках європейської освіти, що допоможе учню здобувати сучасні знання, компетентності, що стануть запорукою успіху в дорослому житті. Реалізація проекту має надати відповідь на виклики та проблеми сьогодення: мотивація учителів до професійного зростання, залучення педагогів до роботи в сільській школі».
Варто відзначити індивідуальність підходу кожної школи щодо розробки перспективної моделі розвитку інноваційного навчального закладу. Щиро сподіваюся, що використання тих безпрецедентних можливостей та інструментарію інноваційних навчальних закладів забезпечить максимальні результати щодо навчання та виховання підростаючого покоління.

  Надія Жуган представив проект моделі інноваційного розвитку  Городищенського економічного ліцею як навчального закладу ІІІ ступеня (10-12 класи), який трансформується в Академічний ліцей "ЛІДЕР", з поглибленим вивченням профільних предметів за напрямками: сусупільно-гуманітарним (економіка, правознавство), технологічним (математика, інформаційні технології), природничим (біологія, хімія) та орієнтацією випускників на продовження навчання у вищих навчальних закладах.